Cốc sạc nhanh
EV-A1

5V - 1.5A

120.000đ - 140.000đ

Cốc sạc nhanh
EV-C1

5V - 1A

90.000đ

Sạc dự phòng
EV-C3

DV5V/3A,DV9V/2A,DC12/1.5A

180.000đ

Sạc dự phòng
EV-D1

5V - 2.1A

240.000đ

Sạc dự phòng
EV-D2

5V - 2.1A

330.000đ

Sạc dự phòng
EV-D5

5V - 2.1A

390.000đ

Sạc dự phòng
EV-C3

5V - 1A

180.000đ

Cáp sạc
EV-L5

2.1A

66.000đ - 78.000đ

Cốc sạc nhanh
EV-P1

5V - 1.5A

100.000đ

Cốc sạc nhanh
EV-P3

5V - 2.4A

110.000đ

Cốc sạc nhanh
EV-P5

5V - 2.1A

160.000đ

Cốc sạc nhanh
EV-P6

5V - 1A

65.000đ